You are currently viewing เลี้ยงลูกยังไง ให้โตมาเป็นคนมีคุณภาพ

เลี้ยงลูกยังไง ให้โตมาเป็นคนมีคุณภาพ

  • Post author:
  • Post category:Blog

หลายคนนั้นมีความต้องการอยากที่จะมีลูก แต่การมีลูกนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย นับวันที่พวกเขาเจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาก็จะมีความคิดและจิตใจ รวมถึงสติปัญญาที่สามารถรับรู้และตอบโต้ต่อสิ่งต่างๆรอบตัวได้และกลายเป็นผู้ใหญ่เช่นเดียวกับพวกเรา ดังนั้นหลายคนจึงมีปัญหากับการเลี้ยงลูกมากพอสมควรเนื่องจากต้องหมั่นอบรมสั่งสอนเป็นระยะเวลาหลายปีกว่าที่ลูกจะเจริญเติบโตจนสามารถตัดสินใจได้เองว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด แต่ไม่ว่าจะโตมากแค่ไหนในสายตาของพ่อกับแม่นั้นลูกๆก็ยังเป็นเด็กอยู่เสมอ แต่ก่อนที่จะโตนั้นเรามีวิธีการมาแนะนำว่า เลี้ยงลูกยังไง ให้โตมาเป็นเด็กที่มีไอคิวที่ดี เนื่องจากการที่จะโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพได้นั้น ไอคิวสามารถเรียนรู้ได้ที่โรงเรียนแต่อีคิวเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เด็กคนนั้นอยู่ในสังคมได้และมีแนวความคิดไปในทางที่ดี คิดบวกมากกว่าคิดลบ

เลี้ยงลูกยังไง ให้มีอีคิวที่ดี

การเสริมสร้างอีคิวนั้นเราสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้อง การที่พ่อแม่แสดงความรักด้วยการพูดคุยหรือร้องเพลง ทารกที่อยู่ในครรภ์นั้นสามารถรับรู้ได้ และเพื่อให้ลูกเติบโตมามีร่างกายแข็งแรงในทุกๆส่วนคุณแม่ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงชากาแฟบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และควรผ่อนคลายจากความเครียดเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อลูกในท้องนั่นเอง เมื่อลูกเกิดมาแล้วการสัมผัสเด็กแรกเกิดด้วยการอุ้มนั้นจะช่วยเพิ่มความอบอุ่นของลูกได้ ในช่วงที่เป็นทารก การสัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อระหว่างทารกกับคุณแม่ในระหว่างให้นมจะช่วยเพิ่มความอบอุ่นและความสบายใจให้กับลูกน้อยยิ่งขึ้น และยังเพิ่มน้ำนมให้กับคุณแม่ได้อีกด้วย หลังจากทารกอายุสามเดือนเป็นต้นไปนัยน์ตาจะเริ่มมองเห็นชัดเจน คุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นจ้องหน้าลูกด้วยสายตาที่อ่อนโยน และพูดคุยร้องเพลงก็จะช่วยปลูกฝังให้เด็กเป็นคนที่อ่อนโยนได้

เมื่อเด็กเริ่มโตขึ้นมาอีกหน่อย อย่าทำให้เด็กรู้สึกโดดเดี่ยว

ในช่วงอายุก่อนถึงห้าขวบนั้นเป็นช่วงที่เด็กจะมีความจำที่ดีมาก การที่พวกเขามีความทรงจำที่เลวร้ายในช่วงนี้อาจส่งผลไปถึงอนาคตในตอนโตดังนั้นเราจึงควรใส่ใจมากพอสมควร พยายามอย่าทำอะไรที่ทำให้เด็กมีปม คุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นให้เวลากับลูกและคอยพูดคุยอย่าให้ลูกๆรู้สึกโดดเดี่ยวหรือว่าถูกทอดทิ้งเพราะพวกเขาจะโตมาเป็นเด็กที่มีปัญหา ในการพูดคุยกันนั้นควรใช้เหตุและผลในการพูดคุย เมื่อลูกมีปัญหาก็ให้คำปรึกษาที่ดีและต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกได้ด้วย นอกจากนี้ต้องให้กำลังใจกันไม่ดุด่าหรือกล่าวโทษอย่างรุนแรงเมื่อลูกทำผิด ควรอธิบายด้วยเหตุผลโดยเฉพาะเมื่อลูกร้องไห้โยเยซึ่งเป็นเรื่องปกติของเด็ก พ่อแม่ไม่ควรดุหรือตีควรใช้วิธีการเบี่ยงเบนความสนใจไปที่เรื่องอื่นหรือทำเป็นไม่สนใจเด็กก็จะเลิกร้องไห้ไปเอง การที่เรายิ่งไปสนใจเด็กก็จะยิ่งเรียกร้องความสนใจด้วยวิธีนี้